מה זה איזון משאבים?

במסגרת הסדר איזון משאבים נקבע אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים למועד הקרע. על פי ההסדר מתבצע איזון כלכלי-אקטוארי לכל  נכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד) שקובע כמה צריך לשלם בן הזוג שנכסיו, נטו עולים על נכסיו, נטו של בן הזוג השני.

בין הנכסים שיש לכלול באיזון המשאבים ניתן למנות, בין היתר:

  • נכסים מוחשיים כגון דירה, כלי רכב וכו';
  • זכויות פנסיוניות (פנסיות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות)
  • חסכונות, פיקדונות, תיק ניירות ערך;
  • התחייבויות כגון משכנתא או הלוואות אחרות, כרטיסי אשראי, יתרת חובה בבנק ועוד;
  • פיצויים ומענקי פרישה מעבודה;
  • שווי עסק / חברה;
  • אופציות לעובדים ומניות (רגילות ובכורה); וכן
  • נכסי קריירה.
  •  

הערכת שווי זכויות פנסיוניות

מיסוד איזון המשאבים, בעיקר הפנסיוני, בדרך שהוגדרה על ידי החוק, דורש ידע ומיומנות מעמיקים בעולמות הביטוחיים והפנסיוניים. גם לאיזון שלא באמצעות החוק משמעויות כלכליות כבדות במקרים רבים. השוואת האופציות השונות העומדות בפני בני הזוג טרם הפירוד (או לאחריו במקרים מסויימים) מאפשרים התנהלות מקצועית ונכונה יותר בקביעת מתווה הפירוד הכלכלי, תוך איזון בין הצרכים של הצדדים ויצירת אמון במספרים המתקבלים ובמתווה המוצע. במרכז עובדים מקצועיים ומיומנים מאד הנותנים שרות אישי ואכפתי ללקוחות ו/או לעורכי הדין שלהם לאורך התהליך, שיכול להיות פשוט מאד לעיתים, אך במקרים אחרים מורכב ותובעני מבחינת כמויות המידע הנדרשות. בכל סוג תהליך, הליווי האקטוארי והמקצועי מייצרים שקט נפשי וביטחון בתוצאות כך שחלק זה בהליך הפירוד יהיה חלק ככל האפשר.