ישראל והקבלה

לפני שנדבר על דת וקבלה, חשוב להגדיר מספר הגדרות שיעשו לנו סדר. מבחינת המקובלים, אלוהים בגימטריה זה הטבע, כלומר חוקי הטבע ומצוות האלוהים הם היינו הך.

מי זה אלוהים? אלוהים זו החוקיות הכללית שמארגנת את החיים על פני היקום.

מי הוא מקובל? לפי הרב לייטמן, מקובל הוא אדם שחוקר את אותה החוקיות. אותה – ורק אותה – הוא מתאר בספריו. 

הראשון שעסק בצורה סדורה בחקר האלוהות היה אברהם. הוא כונה אבי המונותאיזם על שם גילוי החוק האחד שמנהל את כל המציאות. אותו חוק שמחבר בין כל חלקי הטבע, חוק שמתגלה כאהבה והשפעה בין בני אדם. על החוק הזה אברהם רצה לספר לכולם. אותם אנשים שהקשיבו והלכו אחריו –  נקראו "ישראל", ישר-אל. 

מי זה האל? תכונתו של הבורא מופיעה באדם כרצון להשפיע חסד ואהבה לזולת. לכן כל אחד שהלך בדרך זו קרא לעצמו ישראל. זו התכונה שמהווה יסוד של העם שלנו.
אם כך, קבלה – היא שיטה לגילוי החוק הכללי של הטבע.

ומה היא היהדות? היהדות כדת הופיעה רק במאה השישית לפני הספירה, ככינוי שבא לתאר את יוצאי ממלכת יהודה. רוב מנהגי היהדות התחילו להתפתח רק בתקופת בית המקדש השני ובעיקר  אחריו. לכן כשאנחנו מדברים על דת וקבלה, חשוב שלא נתבלבל. כאשר המקובלים כותבים על דת, הם מדברים על קבלה, הם לא מתכוונים למנהגים כאלו ואחרים, אלא לחכמת הקבלה.
 בעל הסולם כותב על כך "מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע… המוגדר לנו כאהבה העצמית שלנו, ולבוא לידי הטוב… המוגדר בשם "אהבת זולתו". 

אז אפשר לומר שהיהדות זו שיטה שמאפשרת לכל אדם לחקור את הטבע האגואיסטי שלו, להכיר בכך שהוא אגואיסט, לתקן אותו באמצעות אהבת הזולת ולגלות את הכוח העליון.

חכמים כתבו: "בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין" כלומר לצורך תיקון אנו חייבים תורה. תורה נובעת מהמילה "הוראה" וזה בדיוק מה שקיבלנו בהר סיני. הוראות או מצוות – שהן פעולות לתיקון הרצונות האגואיסטיים שלנו שמכונים  בשם כללי -לב האדם.
רב"ש בנו הבכור של בעל הסולם כותב "דע כי כל מצות הכתובות בתורה, או שתקנו אבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקון הלב."

בעל הסולם כותב עוד שהתנאי לקבלת התורה הוא אחדות העם, ובגלל שהאגו גדל והעם לא יכל להחזיק בתנאי הזה, הם התחילו לשמור את המצוות כדי שלא תשכח תורה מישראל. כל ההיסטוריה שלנו היא סיפור של חיבור ופירוד ביננו. רק על כך כתבו מקובלים כי חיבור ואהבת הזולת הם האמצעים היחידים לגילוי הבורא.

אפשר למצוא לכך דוגמאות בהיסטוריה שלנו:  ישראל הולכים לגלות מצרים בגלל השנאה של בני יעקב ליוסף. חיבור וערבות הדדית של עם ישראל מאפשרים יציאה מהגלות לחופש וקבלת התורה. אחרי מות שלמה המלך מתגבר הפירוד בעם ישראל והם נפרדים לשתי ממלכות  –  ישראל ויהודה.  אחרי זמן קצר עשרת השבטים הוגלו ונעלמו. אתם זוכרים ודאי את סיפור מגילת אסתר – שבזכות מרדכי שחיבר את העם היהודי הם ניצלו  מהשמדה.  לאחר זמן קצר חזרו היהודים לארץ ישראל ובנו את בית המקדש שמסמל את חיבור העם.

ומה כתב הפילוסוף פילון האלכסנדרוני על תקופת בית המקדש: "אלפי אנשים מאלפי ערים  מגיעים אל בית המקדש כאל מקלט משותף … הם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירו עד כה, ובמיזוג הלבבות… הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות.  אחרי כמה מאות שנים בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. מצד אחד קיימו אז את כל המצוות אבל זלזלו בעיקר – בכלל הגדול בתורה- אהבת הזולת. ולכן הבית  נחרב.
חכמת הקבלה קיימת כבר אלפי שנים ועברה מדור לדור, ממורה מקובל לתלמיד מקובל, מאברהם ועד זמנינו. ומהותה היא חקירה פנימית ושינוי טבעו של האדם מתפיסה אגוצנטרית להוליסטית, כוללת ואחידה. וכיום היא פתוחה לכולם ללא הבדל דת, גזע ומין כמו שמסביר הרב לייטמן
בעל הסולם לקח על עצמו משימה גדולה ביותר, לחבר מחדש בין עם ישראל לבין חכמת הקבלה. זה  אקטואלי מאוד לימינו  כי בקשר טוב בין היהודים תלוי כל העולם……