אהבת חינם

בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם ובית המקדש יבנה במקום שבו תשרה אהבת חינם. 

מעשה שהיה כך היה: היו היו שני אחים ולהם חווה. במשך שנים רבות הם עיבדו את החווה ביחד. הגיע היום, שבו אחד מהם נשא אישה. האח הנשוי בנה לעצמו בית חדש ועבר לגור עם אשתו, בעוד שהאח הרווק המשיך לחיות לבדו בבית החווה הישן. חלפו השנים. לאח הנשוי נולדו ילדים, בעוד שהאח השני נשאר בודד. באחד הלילות חשב לעצמו האח הרווק: "יש לי שדה גדול, הפרנסה מצויה אצלי בשפע ובכל זה אני משתמש רק לעצמי. גם לאחי שדה גדול ושופע אולם הוא צריך להאכיל פיות רבים". באמצע הלילה קם ממיטתו, יצא מהבית אל הגורן, אסף בידו מספר אלומות של חיטה, טיפס במעלה הגבעה שהפרידה בין בתי האחים והניח אותן יחד עם אלומותיו של האח הנשוי. באותו הלילה ממש חשב לעצמו האח הנשוי: "יש לי משפחה נפלאה – החיים שלי מלאים ומאושרים, בעוד שאחי בודד ואין מי שידאג לו בעת זקנתו".  באמצע הלילה קם ממיטתו, יצא אל הגורן, אסף לחיקו מספר אלומות חיטה, טיפס במעלה הגבעה וצרף אותן לאלומותיו של אחיו.

וכך, מדי לילה, טיפס כל אחד מהאחים על הגבעה, חצה את גבול השדות והוסיף אלומות לגורן של אחיו ומדי בוקר היה מתפלא כל אחד מהם, איך זה שערמת החיטה נותרת שלמה ולא נגרעת…? 

באחד הלילות, בעודם מטפסים להביא את אלומותיהם זה לזה, נפגשו שני האחים בפסגת הגבעה. כשהבינו מה קרה, נפלו זה לזרועותיו של זה, בכו, והתחבקו בהתרגשות ובהודיה על הדאגה ואהבה שהתגלתה ביניהם. האגדה מספרת, כי הגבעה עליה נפגשו הייתה מכונה הר הבית, אשר עליה נבנה לימים בית המקדש.  

בכל מקום של דאגה הדדית וחיבור הלבבות אנו בונים את בית המקדש אומר מיכאל לייטמן. כל מקום של התגברות על אינטרס, אמונה או רגש אישי למען חיבור עם הזולת הוא מקום של קדושה. את בית המקדש השלישי לא נבנה באבן אלא נבנה לבנה אחר לבנה מקירות לבנו המשתוקק לאהבת חינם.